ساخت و اجرا

یادتون باشه توی این مرحله باید یادبگیریم که قرار نیست با آزمون و خطا کار رو پیش ببریم! ما طبق یک سری اصول و استانداردهایی که به اون تسلط داریم، تعیین میکنیم در هر مرحله چطور پلن اجرایی رو پیش ببریم. پس نباید انتظار یک برنامه هفتگی روتین مشخص شده رو داشته باشید!