ایده پردازی

پس از ارائه برنامه مشخص شده کسب و کار شما، به سراغ یکی از مهم‌ترین بخش ها یعنی ایده پردازی میرسیم. در این بخش با استفاده از تیمی خلاق، تمام مواردی که باید در راستای پروژه  برای شما وجود داشته باشد را بررسی میکنیم و با ایده پردازی و برنامه‌های کوتاه مدت و بلند مدت به یک پلن قابل اجرا میرسیم.